Naša skupina spoločností


Naše produkty a služby sú k dispozícii na regionálnej úrovni od začiatku r.2000. V súčasnej dobe pracujeme v regióne s populáciou takmer 50 miliónov. Celkovo máme takmer štyridsať zamestnancov  a poskytujeme naše služby prostredníctvom našich dcérskych spoločností v každom mieste na rovnakej úrovni. Naším strategickým cieľom je  rozvíjať ucelený rad produktov a služieb a ich poskytovanie  s vysokou pridanou hodnotou, čo najbližšie k užívateľovi. To je aj cieľom našich dodávateľov a zamestnancov.

Regionálne sme aktívni v týchto krajinách:

Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Macedónsko, Čierna Hora, Kosovo.

Regionálna deľba práce je nakonfigurovaná nasledujúcim spôsobom v rámci skupiny: